Agenda


Nieuwjaarsvisite Compagnie

Het nieuwe jaar beginnen we als Compagnie samen tijdens de traditionele Nieuwjaarsvisite op zaterdag 11 januari 2020 in de Martinikerk en aansluitend “ ’t Feithhuis” in Groningen. Graag nodigen we u daarvoor uit. Aanvang: 15.00 uur. Het programma is als volgt:

15.00 uur:
Ontvangst in de kapel van de Martinikerk (ingang achterzijde Martinikerk, tegenover het Provinciehuis) met koffie en thee en Nieuwjaarsrolletjes.
Opening door de voorzitter van de Compagnie.

15.30 uur:
Bezoek aan het schip van de Martinikerk (goed kleden, de kerk is niet verwarmd). Introductie door Jan Haak, beheerder van de Martinikerk.

15.45-16.15 uur:
Nieuwjaarsconcert door Eeuwe Zijlstra op het beroemde Schnitgerorgel van de Martinikerk. Met 3500 pijpen en 53 registers is het orgel van de Martinikerk één van de grootste Noord Europese barokorgels.

16.15 uur:
Het gezelschap begeeft zich naar het naast de Martinikerk gelegen “ ’t Feithhuis”, Martinikerkhof 10 te Groningen voor een High Wine (verschillende wijnen met bijpassende exquise hapjes).

16.30-18.30 uur:
High Wine in de bovenzaal van “ ’t Feithhuis”, met uitleg over de wijnen. Een alcoholvrij arrangement is uiteraard mogelijk. Aansluitend is er de traditionele samenspraak van Thomasvaer en Pieternel.

De kosten voor de Nieuwjaarsvisite bedragen voor de ontvangst en het concert in de Martinikerk en de aanvullende High Wine per deelnemer € 25,-; voor het alcoholvrije arrangement is dit € 19,-. Om de reserveringen te kunnen doen, is het noodzakelijk uw aanmelding voor de High Wine danwel het alcoholvrije arrangement, en betaling te ontvangen op uiterlijk zondag 4 januari 2020. Dit kan bij onze penningmeester Hiltsje Rijlaarsdam-Sikma, email: rijlaarsdamsikma@hotmail.com, tel: 0597-591166/06-26706329. Het rekeningnummer is: NL57 INGB000 91.96.243 t.n.v. Compagnie Oude Gerij te Scheemda.

Commandeursmaaltijd

Op zaterdag 7 maart 2020 vindt de Commandeursmaaltijd plaats. Dit jaar op een zeer bijzondere locatie: te midden van de jubileumexpositie van ons Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord, Nienoord 1, 9351 AC Leek. Tijdens dit galadiner wordt de feestrede uitgesproken door de heer Mario Broekhuis, rijtuigexpert, en auteur van vele artikelen over rijtuigen, www.hippomobielerfgoed.nl. Wij verwachten u om 17.30 uur voor een aperitief. Later volgt nader bericht over de kosten en de mogelijkheden om u aan te melden.

Compagniesdag en Koetsentocht

De Compagniesdag en Koetsentocht zijn respectievelijk gepland op zaterdag 13 juni en zondag 6 september 2020.