Welkom bij de Compagnie tot Instandhouding van 't Oude Gerij

Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij

Altijd al eens willen genieten van een nostalgische koetsentocht door bossen en over velden? Genieten van het licht schommelen van het rijtuig, het paardengetrappel en krakende wielen? En dat terwijl het lommerrijke landschap langzaam aan uw oog voorbijtrekt? En onderweg genieten van een lunch in de vrije natuur? Word dan lid van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij!

De Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij is in 1951 opgericht. Een aantal particulieren was zeer geïnteresseerd in rijtuigen in de ruimste zin des woords. Zij waren tot de constatering gekomen dat de koets, het rijtuig, ja zelfs de boerenwagen steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.Uitbreiding van het aantal rijtuig-liefhebbersleidde tot plannen voor een museum en in 1957 ontstond de Stichting Paard en Karos, die in 1958 het Nationaal Rijtuigmuseum opende.

De Compagnie organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal activiteiten, waarbij niet alleen de koets centraal staat, maar waarbij ook excursies en lezingen worden georganiseerd. In de nazomer staan de koetsentochten op de agenda. Na een ontvangst met koffie en krentenbrood start de rijtoer, waaraan verschillende soorten koetsen deelnemen. Het bestuur van de Compagnie stippelt een interessante route uit, waarbij bezienswaardigheden worden bezocht. Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten: een lunch in de open lucht hoort traditiegetrouw bij de koetsentochten.

Ook de Compagniesdag staat in het teken van het rijtuig en wordt op interessante locaties gehouden. In de afgelopen jaren brachten we o.a. een bezoek aan slot Gödens in Sande (Dld), het Wagenmuseum op Texel, Paleis Het Loo, en kasteel Twickel. Op deze dag wordt ook de Algemene Ledenvergadering gehouden.

In het voorjaar wordt de Commandeursmaaltijd gehouden; het jaardiner van de Compagnie. Uiteraard ook weer op een sfeervolle locatie en met een onderhoudende feestredenaar. De Commandeursmaaltijd is tevens een eerbetoon aan de oprichter van de Compagnie, wijlen Jaap Stienstra.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Compagnie? Neemt u gerust contact op met het secretariaat. Het lidmaatschap van de Compagnie bedraagt € 20 per jaar.

Agenda

  • Aankomende evenementen
    05 januari 2021

    Zie hier voor meer informatie.

    Zondag 7 juli a.s. de traditionele Koetsentocht van de Compagnie

    Zaterdag 28 september a.s. Compagniesdag naar Flaeyeloptocht en – openluchtmuseum van één dag