In memoriam Stalhouder Kuipers

“Een voerman lei ter ruste…”

“Doar woont de dege degelkhaid, de wille vast as stoal,
Doar vuilt het haart wat tonge sprekt, in richt- en slichte toal…”

Deze woorden uit het Grönnens Laid typeerden stalhouder Jan Kuipers, die op dinsdag 8 maart 2022 overleed, amper een week na zijn 95ste verjaardag.

Tientallen jaren verzorgde Kuipers de koetsentochten van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij. De samenwerking met hem was steeds constructief: aangenaam in de omgang, gedreven door de liefde voor paard en karos, optredend met Groninger nuchterheid en koppigheid en zeker met gevoel voor humor.

Tot op hoge leeftijd bleef Kuipers als stalhouder actief en nam daarbij bij voorkeur zelf plaats op de bok. Jan Kuipers heeft veel Compagniesleden een onvergetelijke dag bezorgd, als hij hen samen met zijn collega’s in rijtuigen door bos en lommer reed. Ook Jan Kuipers zelf genoot zichtbaar tijdens de koetsentochten, waarbij opviel hoeveel mensen langs de route hem kenden.

Voor zijn jarenlange inzet als stalhouder werd Jan Kuipers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij is Jan Kuipers veel dank verschuldigd. Onze gedachte zijn bij zijn naasten.

De vele goede herinneringen zullen de nagedachtenis aan stalhouder Jan Kuipers binnen de Compagnie verder inkleuren.

Groningen, maart 2022
Het bestuur van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij

Jan Kuipers tijdens een koetsentocht van de Compagnie, met zijn trots de postkoets Perseverance.