Agenda

Gezellig Weerzien op zaterdag 3 juli 2021

Geachte leden en relaties van de Compagnie,

Verheugd door de reeds gerealiseerde en voorgenomen versoepelingen van de beperkingen van de Covidpandemie heeft het bestuur van uw Compagnie gemeend, met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften, dit te moeten vieren met een “Gezellig Weerzien”.

Deze bijeenkomst staat gepland voor zaterdag 3 juli aanstaande, uiteraard onder het voorbehoud dat de omstandigheden dit mogelijk maken. Wanneer u zich aanmeldt, waar we zeer naar uitkijken, ontvangt u enkele dagen van te voren een mail met het bericht of de bijeenkomst definitief wel of niet doorgang kan vinden, of dit al dan niet in aangepaste vorm is, alsmede een deelnemerslijst.

Dit Gezellig Weerzien staat vooral in het teken van elkaar weer kunnen ontmoeten in een verrassende en daarom voor de Compagnie passend entourage. Het voelt namelijk als een soort nieuw begin. En waar kan de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij dat niet beter doen dan in het nationaal Kinderwagenmuseum!

Dit is gesitueerd in een prachtige Oldambtster herenboerderij uit 1905 aan de Hoofdweg West 25, 9944 EA Nieuwolda, en is tevens woonstee van ons bestuurslid Jan Willem Roelofs met zijn partner Thijs Wiechers, die ons hier graag gastvrij ontvangen. De typisch Oldamster boerderij is in 1745 gebouwd en later uitgebouwd door de familie Barlagen. De voorhuis bevat nog vele authentieke elementen. De vorige bewoners zijn in 1985 begonnen met een Kinderwagenmuseum. Deze collectie is nog aanwezig en grotendeels te bezichtigen. Verder zijn de hal, pronkkamer en jachtkamer zo authentiek mogelijk ingericht en te bezichtigen.

Het programma start om 14.00 uur met een uitgebreide thee en koffie-ontvangst in de tuin (er is een ruim slechtweer-alternatief). Om 14.30 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats met een korte agenda. Vervolgens is er (opgedeeld in verschillende groepen) een rondleiding om en in de stijlvolle boerderij, met uiteraard ook een bezoek aan het museumgedeelte. We sluiten af met ruim voorziene borrel. Dit alles is zo opgezet dat aan de anderhalve meter maatregel voldaan kan worden. Rond de klok van 17.30 uur eindigt de bijeenkomst.

We nodigen u hierbij dus tevens uit voor deze Algemene Ledenvergadering 2021. De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Jaarverslag 2020

5. Financieel verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Wisseling bestuursleden:

              – Afgetreden is onze secretaris mevrouw Anneke Smit-Kranenborg

              – Voorgesteld worden als bestuurslid:  

1. mevrouw Carolien Lanenga – van der Es

2. de heer Ipe van der Deen

9. Nieuws van Nienoord, een update vanuit het Nationaal Rijtuigmuseum

10. W.v.t.t.k.

11. Rondvraag

12. Sluiting


De kosten voor dit Gezellig Weerzien bedragen € 10,- per persoon. Om de voorbereidingen te kunnen doen, is het noodzakelijk uw aanmelding en betaling uiterlijk zaterdag 26 juni 2021 te ontvangen. U kunt zich aanmelden bij onze penningmeester Hiltsje Rijlaarsdam-Sikma, email: rijlaarsdamsikma@hotmail.com, tel: 0597-591166/06-26706329. Het rekeningnummer is:

NL57 INGB000 91.96.243 t.n.v. Compagnie Oude Gerij te Scheemda.

Kledingadvies: tenue de ville

Ook voor de nazomer heeft het Compagniesbestuur plannen. Wanneer er meer duidelijk is over de mogelijkheden komen we daar bij u op terug.

Uitziend naar u (hopelijk) op 3 juli weer te kunnen ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

Uw Compagniesbestuur