Voorgaande evenementen


On-line nieuwjaarsvisite 2021 op zaterdag 16 januari 2021

Het nieuwe jaar begonnen we als Compagnie samen tijdens een vanwege de Covidpandemie niet-traditionele online Nieuwjaarsvisite op zaterdag 16 januari 2020 via Teams. Het programma was als volgt:

– Nieuwjaarsrede van de voorzitter

– Vooruitblik op 2021

– Terugblik en Nieuwjaaswens Thomasvaer en Pieternel

Ondanks het feit dat we dit als Compagnie nog nooit eerder gedaan hadden was er een behoorlijk aantal leden aanwezig, ook van wat verder af van Groningen.

Compagniesdag en Koetsentocht 2020 geannuleerd

De Compagniesdag en Koetsentocht zijn geannuleerd vanwege het Covid 19 virus.

Wegens de maatregelen van de rijksoverheid in het kader van het beperken van het Coronavirus was het bestuur van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij helaas genoodzaakt de Compagniesdag op zaterdag 13 juni af te gelasten.

Wij hoopten op een nader te bepalen datum alsnog de Compagniesdag te organiseren, maar dat is in 2020 niet meer mogelijk gebleken.

In de “nieuwe werkelijkheid” van de “1,5 meter afstand” samenleving was het eveneens onmogelijk een koetsentocht te organiseren. De koetsentocht van de Compagnie, gepland op zondag 6 september a.s., kwam dientengevolge eveneens te vervallen.

Commandeursmaaltijd

Op zaterdag 7 maart 2020 vond de Commandeursmaaltijd plaats op een bijzondere locatie: te midden van de jubileumexpositie van ons Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord.

Tijdens dit galadiner sprak de heer Mario Broekhuis, rijtuigexpert, en auteur van vele artikelen over rijtuigen, www.hippomobielerfgoed.nl, het gezelschap van zo’n 50 Compagniesleden toe. Zijn feestrede ging over “Het verhaal dat u juist nog niet kende’ met betrekking tot een paar collectiestukken, en verhaalde over rijtuigen, rijtuigfabrieken, en hun bezitters, van Groningen tot (ver) daarbuiten.

Nieuwjaarsvisite Compagnie

Het nieuwe jaar begonnen we als Compagnie samen tijdens de traditionele Nieuwjaarsvisite op zaterdag 11 januari 2020 in de Martinikerk

De ontvangst vond plaats in de kapel van de Martinikerk met koffie en thee en Nieuwjaarsrolletjes, waarna de opening door de voorzitter van de Compagnie. Vervolgens was er een bezoek aan het schip van de Martinikerk met een introductie door Jan Haak, beheerder van de Martinikerk. Dit werd gevolgd door een Nieuwjaarsconcert door Eeuwe Zijlstra op het beroemde Schnitgerorgel van de Martinikerk. Met 3500 pijpen en 53 registers is het orgel van de Martinikerk één van de grootste Noord Europese barokorgels. Deze speelde een zeer afwisselen repertoire waarbij letterlijk alle registers uitgetrokken werden, variërend van Toon Hermans, de Beatles en klassiekere orgelwerken. Hierna begaf het gezelschap zich naar het naast de Martinikerk gelegen “ ’t Feithhuis”, voor een High Wine. Deze vond plaats in de bovenzaal van “ ’t Feithhuis”, met uitleg over de wijnen. Aansluitend was er de traditionele samenspraak van Thomasvaer en Pieternel.

Koetsentocht 2019


Zondag 1 september vertrokken we met 4 koetsen voor een route die ons langs de oevers van het Paterswoldsemeer voerde. Via Haren kwamen we in Onnen, alwaar we gastvrij werden onthaald bij de familie van der Hende(al jarenlang lid van de Compagnie), voor de sherrystop. Het vervolg van de route bracht ons door de Onner polder dicht bij het Zuidlaardermeer. In Noordlaren bij de haven en kerk was de lunchstop. De rit vervolgde naar Haren naar de familie Panman, (ook al jaren compagniesleden) alwaar de theestop is. Op het eindpunt aangekomen namen we met de gebruikelijke borrel afscheid van de koetsiers, en besloten we deze mooie koetsendag.

Compagniesdag

We startten de dag 29 juni in het schilderachtige Smeerling, alwaar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Compagnie tot instandhouding van het oude gerij plaatsvond. Vervolgens een lunch prachtig aan tafels in de schaduw van de grote bomen.

Na de lunch verplaatsten we ons naar Bourtange waar we een rondleiding kregen door en over de historie van deze vesting. Bijzonder was daarbij het bezoek aan de synagoge, badhuis en expositie. Traditiegetrouw werd de dag afgesloten met een borrel, dit keer op het marktplein.

Commandeursmaaltijd

Op zaterdag 23 maart 2019 vond de Commandeursmaaltijd plaats op landgoed Westerlee. De ontvangst was met een welkomstdrankje onder het toeziend oog van Oranje koningen en hun echtgenotes. Tijdens het galadiner werd de feestrede uitgesproken door jhr. mr. Tjalling A.J. van Eysinga. Aan het diner namen ruim 50 leden deel.

Nieuwjaarsvisite 2019

Deze vond plaats op zaterdagmiddag 19 januari op Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord te Leek. Daar is in het kader van het jubileum de tentoonstelling over het 60-jarig bestaan van het museum en de tentoonstelling van het Koninklijk Staldepartement over de ambassadeursontvangst. Op het programma stond na de ontvangst en verwelkoming door de voorzitter van de Compagnie een korte inleiding van de directeur van Nationaal Borg en Rijtuigmuseum de heer drs. Geert Pruiksma op de expositie “Zestig jaar Nationaal Rijtuigmuseum met een bijzondere koninklijke uitstraling”. Na bezoek aan de expositie was er een optreden van Hofdansvereniging “Plaisir Courtois” met het thema “Wien, Wien, nur du allein… “ als eerbetoon aan wijlen Commandeur Jaap Stienstra. De visite werd afgesloten met een borrel met daarin een samenspraak van Thomasvaer en Pieternel, waarin het afgelopen Compagniesjaar belicht werd.

Borg Nienoord tijdens nieuwjaarsbijeenkomst.

Zaterdag 15 december 2018: Opening ‘Een leven vol rijtuigen’, jubileumtentoonstelling van 60 jaar Museum Nienoord | Borg en Nationaal Rijtuigmuseum te Leek

Op zaterdagmiddag 15 december 2018 opende René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, met een kanonschot op feestelijke wijze de jubileumtentoonstelling van Museum Nienoord. 

Zestig jaar geleden opende een aantal gedreven enthousiastelingen het Nationaal Rijtuigmuseum op de Groninger borg Nienoord. Koetsen, sleden en toebehoren die verloren dreigden te gaan werden hier verzameld en getoond. Zij en hun opvolgers gaven de nationale collectie internationale allure. Overheden, fondsen, bruikleengevers, stalhouders, restaurateurs, technici, culturele en educatieve diensten en vele andere betrokkenen dragen sindsdien bij aan presentaties, restauraties en vele ritten. De expositie ‘Een leven vol rijtuigen’ komt voort uit hun mooiste verhalen. Vele compagniesleden woonden de opening bij.

 

Compagniesdag 2018 op zaterdag 13 oktober

De Compagniesdag was dit jaar op zaterdag 13 oktober in de omgeving van Apeldoorn. Op het programma stonden een bezoek aan een particuliere rijtuigcollectie en een excursie met lunch, ledenvergadering en uitgebreide rondleiding in kasteel Horst in Loenen aan de IJssel.

 

Fraeylemakoetsentocht op zaterdag 1 september

Zaterdag 1 september 2018 vond de traditionele Fraeylemakoetsentocht plaats rond Slochteren. De Compagnie reed mee met drie rijtuigen tijdens deze mooie tocht met veel publieke belangstelling.

Koetsentocht ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord op zaterdag 27 mei

Vanaf het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord een tocht die ook ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier de andere gemeenten aandeed, afgesloten met een defilé voor Nienoord.

 

Commandeursmaaltijd op zaterdag 7 april

De Commandeursmaaltijd werd aangericht op de Allersmaborg te Ezinge; spreker was de heer Conijn, rentmeester van kasteel Middachten en groot kenner van rijtuigen. Hij sprak een kleine 60 aanwezigen toe over: “De equipage als middel van communicatie”.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 20 januari 2018

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Compagnie vond plaats op de Borg Nienoord van het nationaal Rijtuigmuseum, met een bezoek met rondleiding aan de Arrenslee-expositie in de Jaap Stienstrahallen, en daarna een High Tea. traditioneel waren ook de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en Thomasvaer en Pieternel die het afgelopen Compagniesjaar bedichtten.

 

Koetsentocht op zondag 3 september

Zondag 3 september 2017 vond de traditionele koetsentocht van de Compagnie plaats in de omgeving van Groningen.

De tocht vertrok uit Aduard, en voerde via het Noordelijk Westerkwartier via de Meedenerweg, naar Feerwerd en vandaar naar Ezinge, alwaar bij het museum Wierdenland een traditionele “sherry”stop was met een glas sherry, port of wijn met kaascrackers. We bezochten de expositie met schilderijen van de tuinen van de kunstschilder Matthijs Röling, tevens rondgang met uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de terpen ofwel wierden. De terp van Ezinge is onderzocht en deels afgegraven olv prof.Dr.van Giffen die halsstarrig archeoloog wordt genoemd, maar hij was bioloog en kreeg de opdracht van de R.U.Groningen, er waren destijds (1928) in Groningen geen archeologen, maar van Giffen was de eerste die licht wierp op het ontstaan van wierden.

Na het bezoek gingen we door Saaksum over het Reitdiep via Schouwerzijl naar het Schaphalsterzijl voor de lunch.

Vertrek van het Schaphalsterzijl, na de lunch langs het Winsumerdiep naar het dorp Winsum, naar in het centrum het oude café De gouden Karper, alwaar de theestop hebben, op het terras bij goed weer.

Vervolgens door Winsum naar de Garnwerderweg richting Garnwerd waar wij op het terras van het oude café Hammingh, op de dijk, nog een drankje gebruikten.

Het laatste traject van de tocht ging vanuit Garnwerd via de Oostumerweg en Oostum met het middeleeuwse Oostumse kerkje (bekend van Grunneger Dainsten) en langs het van Starkenborgkanaal terug naar Aduard , ons startpunt.

 

De Compagniesdag 2017 op zaterdag 17 juni

Tijdens de compagniesdag 2017 gingen we met een busexcursie naar één van de mooiste kastelen van Nederland: Twickel, en haar schitterende landgoed. Directe aanleiding hiervoor is de tijdelijke expositie over de net door restaurator Stolk gerestaureerde galaberline van Sophia, gravin van Wassenaer Obdam, in de Orangerie, het slotstuk van de vier exposities over galaberlines op diverse plekken in Nederland, waaronder Nienoord. Maar er was veel meer te zien.

Het programma luidde als volgt:
07.45 uur: vertrek per bus uit Haren
10.00 uur: aankomst op Twickel met ontvangst met koffie in de Orangerie en bezoek aan de thema-expositie met en over deze bij Twickel horende gala-berline.
11.30 algemene ledenvergadering in restaurant het Hoogspel, Bornsestraat 1, Ambt Delden.

Na de lunch werden we in kleine groepen rondgeleid door het kasteel, dat geen museum is, maar een ingericht huis, en slechts een klein gedeelte van het jaar te bezoeken is.

Na de rondleiding door het kasteel werden speciaal voor dit bezoek de deuren van het stallencomplex geopend en leidden de enthousiaste vrijwilligers van de stallen ons ook rond langs de collectie rijtuigen.
Tot slot was er gelegenheid om een bezoek te brengen aan de tuinen, waar het landgoed tot ver in Europa om befaamd is.

De Commandeursmaaltijd 2017 op zaterdag 1 april

Op zaterdag 1 april 2017 vond om 17.00 uur de Commandeursmaaltijd plaats in het Huys van Bunne, Donderenseweg 1 te Bunne, even ten westen van Eelde. Tijdens dit galadiner wordt de tafelrede uitgesproken door paardenfotograaf Jacob Melissen.

 

De Nieuwjaarsvisite op 21 januari 2017

We begonnen samen het nieuwe jaar met de nieuwjaarsvisite op zaterdag 21 januari 2017 om 15.30 uur in de het muziekinstrumentenmuseum Vosbergen op het gelijknamige landgoed in Eelde (Vosbergerlaan 35, www.museumvosbergen.nl). De Compagnie werd daar ontvangen door de heer en mevrouw Verel. Na de ontvangst was er een rondleiding en borrel. Ook stonden het optreden van Thomasvaer en Pieternel en de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter op het programma. De bijeenkomst werd afgesloten met een koud buffet.

 

Lustrumexcursie naar de hengstenparade in Warendorf

Zondag 25 september 2016: lustrumexcursie per bus naar de hengstenparade van het Nordrhein-Westfälische Landgestüt Warendorf in Duitsland.

Hengstparade_2016

Fraeylema Koetsentocht

3 september 2016

Een koetsentocht in de omgeving van Slochteren, met deelname van een delegatie van de Compagnie met de Commandeurskoets.

De Compagniesdag 2016 met lustrumkoetsentocht

De Compagniesdag 2016 werd gehouden op zaterdag 21 mei met een KOETSENTOCHT en een bezoek aan de gerestaureerde boerderij Pabemaheerd te Zuidhorn.

Aldaar was een bezichtiging van de boerderij en bezoek aan de tuin; tevens werd hier onze jaarvergadering gehouden.

Daarna vervolgde de tocht door het Westerkwartier, in de omgeving van Zuidhorn.

Commandeursmaaltijd 2016

zaterdag 2 april 2016 15.30 uur

Locatie: Borg Nienoord van het Nationaal Rijtuigmuseum, onderdeel van Museum Nienoord te Leek.

Programma: bezoek aan de exposities en koetsen, feestelijke onthulling naamgeving Jaap Stienstrahallen aan depot Nationaal Rijtuigmuseum, en borrel en aanluitend galadiner met feestrede uitgesproken door de nieuwe museumdirecteur Geert Pruiksma.

Nieuwjaarsreceptie 2016

Zaterdag 9 januari 2016

Bezoek aan museum de Zilverkamer in Appingedam, met ontvangts, rondleiding, borrel, Thomasvaer en Pieternel en afsluitend stampottenbuffet.

Fraeylema-Koetsentocht Slochteren

5 september

Een koetsentocht in de omgeving van Slochteren, waar uw bestuur aan meedeed met de Postkoets.

De jaarlijkse Koetsentocht 2015

zondag 30 augustus

met als route richting NOORDLAREN en MIDLAREN.

Expositie Otto Eerelman

t/m 2 augustus

museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum te Leek

Plm 50 schilderijen van Otto Eerelman, de Groninger society- en paardenschilder. Een bezoek aan deze expositie kan uw bestuur u van harte aanbevelen.

Compagniesdag 2015

13 juni 2015

Locatie: Stalhouderij Pot in Wittelte (Dr)

Na de huishoudelijke jaarvergadering ’s morgens een koetsenrit in de omgeving van Wittelte, Doldersum en Vledder, met een lunchstop, een bezoek aan het museum voor valse kunst en een sherrystop.

Commandeursmaaltijd 2015

21 maart 2015
Locatie: de Cuisenerie van Haavezathe Mensinge te Roden.
Tafelredenaar is de stalmeester van de koning : de heer Wassenaar.
 
 

Nieuwjaarsvisite 2015

10 januari 2015

Een high tea in de Boerderij bij de Freylemaborg te Slochteren was een succes. We genoten weer van het optreden van Thomasvaer en Pieternel .

Fraeylemakoetsentocht

5 september 2014
Het Compagniesbestuur was uitgenodigd om met de Commandeurskoets mee te rijden in Slochteren. Een optocht ook in het teken van 200 jaar koninkrijk. Een indrukwekkende tocht, met veel koetsen en veel publiek langs de weg.
 
 

Koetsentocht

07 september 2014

De koetsentocht 2014 is vanuit Den Horn door het Westerkwartier naar de Coendersborgh te Nuis. In de museumboerderij “Het Rieuw” was de lunchstop, met een bezoek aan de expositie van oud landbouwgerij.

Compagniesdag met Algemene Leden vergadering

14 juni 2014

Locatie: Vaassen en Apeldoorn

De ledenvergadering 2014 werd gehouden in het koetshuis van kasteel Cannenburgh te Vaassen.

In Apeldoorn volgde het bijwonen van het nationale defilé ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Commandeursmaaltijd

29 maart 2014

Locatie: Schathuis Verhildersum in Leens

Met rondleiding door de borg, en als spreker tijdens het diner de heer Frima, nazaat van de laatst bewoners.

 
 

Nieuwjaarsvisite 2014

18 januari 2014

Locatie: Borg Nienoord te Leek

M.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Marthe Westers. Het koor verzorgde een Weens programma. Ook blikten Thomasvaer en Pieternel op een luchtige wijze terug op het jaar 2013.